Gépi számlázással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2014. július 1-től életbe lépett az új rendelet mely egyebek mellett a számlázó programok által kiállított számla adóazonosításra alkalmassá tételének követelményeiről rendelkezik. Hatályon kívül helyezi a 24/1995 PM rendeletet.

 

Szigorodtak a gépi számlázással kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, dokumentálási szabályok a 23/2014. (06.30) NGM rendelet előírásai szerint. MK 89 szám.

 

A rendelet a számlázó programmal szembeni követelményeket a 8§- 13§ tárgyalja. Ezek közül a következő elemek tekinthetők újdonságnak DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver számlázó moduljával kapcsolatosan:

 

A 10§ a számlázó szoftver dokumentációjával kapcsolatos gyártói és felhasználói kötelezettség – hatályos 2014. július 1-től

A számlázási modulhoz dokumentációt kell készíteni, továbbá elérhetővé kell tenni, melyet ha amennyiben a modul funkciói megváltoznak, frissíteni kell. A dokumentációt a modult használó adóalanynak meg kell őrizni, méghozzá a modul által kibocsátott számla, a számlázó modullal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig. Ez vonatkozik a modul valamennyi kiegészítésére, illetve módosítására. Az adóalany a megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet. mely lehetőséget megragadva, tisztelt ügyfeleink nyilvántartási kötelezettségét megkönnyítendő a mindenkori aktuális felhasználó dokumentációt és annak visszamenőlegesen az összes változáskor kiadott verzióját weboldalunkon közzé tesszük, így azok bármikor elérhetőek, külön tárolásukra nincs szükség. (ugrás a számlázás modul aloldalra)

 

A felhasználói útmutató frissítései a számlázó modul változásaival együtt a verzió információ tájékoztatása szerint kerülnek kiadásra.